• ન્યૂઝલેટર

અમારા ઉત્પાદનો

  • કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્રિસમસ ટુવાલ ભરતકામ

    કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્રિસમસ ટુવાલ ભરતકામ

    તાજેતરના વર્ષોમાં હાથથી બનાવેલી વસ્તુઓ ભેટ આપવાની ખાસ લોકપ્રિય રીત છે.છેવટે, તે ભેટ મહત્વની નથી, પરંતુ ભેટનું હૃદય છે.હાથથી બનાવેલા ઉત્પાદનો એ આત્માને અભિવ્યક્ત કરવાનો માર્ગ છે.અન્ય પક્ષ તેમની પોતાની પ્રામાણિકતા સાથે કરવામાં આવેલી ભેટનો ઇનકાર કરવાનું સહન કરી શક્યું નહીં.કદાચ ભેટ મોંઘી ન હોય, પરંતુ આવી ભેટ પાછળના હેતુઓ ધરાવે છે.